مشهد - بزرگراه شهید سردار سلیمانی - میدان حافظ
051-33001
ساعت کار مجتمع ۹ الی ۲1